Tutorial WordPress: Pengenalan

Artikel ini adalah awalan untuk tutorial-tutorial WordPress yang akan saya tulis. Sembari menunggu tutorial-tutorial tersebut terbit, mari berkenalan terlebih dahulu dengan WordPress!